regulamin i płatności


Zawarcie umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedającym może nastąpić na dwa sposoby.

Kupujący ma prawo przed złożeniem zamówienia do negocjacji wszelkich zapisów umowy ze Sprzedającym, w tym również zmieniających zapisy poniższego regulaminu. Negocjacje, te powinny być prowadzone w formie pisemnej i kierowane na adres Sprzedającego (GymZzy Lucyna Seremak ul.Paderewskiego 4/14 Lublin 20-860).

W przypadku zrezygnowania przez Kupującego z możliwości zawarcia umowy na drodze indywidualnych negocjacji zastosowanie ma poniższy regulamin i stosowne przepisy prawa.

 

REGULAMIN

§1 Definicje

GymZzy Lucyna Seremak ul.Paderewskiego 4/14 20-860 Lublin

gymzzy@gmail.com

 


gymzzy@gmail.com951-219-47-85, REGON: 368 178 193 zarejestrowany i widoczny w ewidencji CEIDG pod adresem: https://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG/Ceidg.Public.UI/Search.aspx (należy odnaleźć w CEIDG swój wpis i wstaw tutaj podlinkowany odnośnik, skopiuj go z paska z przeglądarki!) KONTO BANKOWE: 48 1950 0001 2006 0038 9699 0001

 

§2 Warunki ogólne

 

§3 Zawarcie umowy i realizacja

 

 

§4 Prawo do odstąpienia od umowy

 

 

§5 Rękojmia

 

chyba że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Jeżeli jednak rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedającego albo Sprzedający nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, nie przysługuje mu prawo do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.

            W przeciwnym wypadku uważa się, że uznał za uzasadnione oświadczenie lub żądanie Konsumenta.

 

§6 Polityka prywatności oraz bezpieczeństwo danych osobowych

 

§7 Płatności

 • Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.
 • Dostępne formy płatności:
  Karty płatnicze:
  * Visa
  * Visa Electron
  * MasterCard
  * MasterCard Electronic
  * Maestro
 • W przypadku wystąpieniakonieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartąpłatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany dokarty płatniczej Zamawiającego.
 • Czas realizacji zamówienia W przypadku płatności kartą czas realizacji zamówienia, liczony jest od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności. 

 • §8 Postanowienia końcowe

   Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Kupującego. Nie może być́ również̇ w ten sposób interpretowane, gdyż̇ w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedający deklaruje bezwzględne podporzadkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.

  W ostateczności sprawę rozstrzyga sad właściwy miejscowo i rzeczowo.

   

   Wersja 13.3 (Warszawa, 26 listopada 2017 roku)

   


  Koszyk

  Twój koszyk jest pusty.

  Dokonaj swoich pierwszych zakupów